In opdracht van Innovation Quarter, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Rotterdam Partners doet Hillenraad momenteel marktonderzoek in de Verenigde Staten. Het doel van het onderzoek is in kaart te brengen of en waar er kansen zijn voor Nederlandse ondernemingen in de tuinbouwketen in de VS. Nog voor de zomer verschijnt het rapport met de onderzoeksresultaten.

Het onderzoek richt zich op zes Amerikaanse staten aan de oostkust: Ohio, Pennsylvania, Virginia, Maryland, North Carolina en Georgia. Dit zijn niet de meest bekende en voor de hand liggende tuinbouwstaten, waarover al veel kennis vergaard is. Toch zijn ook in deze staten grote tuinbouwondernemingen actief. We onderzoeken wat Nederlandse tuinbouwbedrijven daar kunnen betekenen en hoe er lokaal samengewerkt kan worden.

Daarnaast brengen we in kaart welke Nederlandse bedrijven plannen of ambities hebben voor overzeese activiteiten in de VS. Het onderzoek geeft inzicht in kansen, mogelijkheden en belemmeringen die ondernemers kunnen ervaren. Het internationale onderzoeksteam gaat ter plekke onderzoek doen en contacten leggen met de Amerikaanse tuinbouw. De afgelopen jaren is Hillenraad al meerdere keren actief geweest voor uiteenlopende adviesopdrachten in de VS, mede met deze ervaring heeft Hillenraad zich gekwalificeerd voor dit onderzoek.

Ambities in de VS?
Ben jij als tuinbouwonderneming, bijvoorbeeld als teler of toeleverancier, al actief in de Verenigde Staten en benieuwd naar nieuwe mogelijkheden? Of ben je een innovatieve onderneming met ambities in de VS? Deel met ons je ambities en ervaringen zodat we concreet kunnen onderzoeken of er ook in deze staten kansen voor jou zijn en daarmee een eerste basis kunnen leggen in een mogelijke samenwerking met de tuinbouw in deze zes staten. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

Voor meer informatie:
Hillenraad Partners, mail Thomas de Haas:  thomasdehaas@hillenraadpartners.nl

Projectpartners

  • Innovation Quarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. De organisatie werkt aan strategische, economische en maatschappelijke impact en ondersteunt bedrijven met innoveren, investeren en internationaliseren.
  • Rotterdam Partners zet zich in voor een toekomstbestendige en weerbare Rotterdamse economie. Mede vanwege de strategische ligging aan de Maas, de haven, de logistieke kennis en gespecialiseerde dienstverlening, heeft Rotterdam een internationale spilpositie in de agri- en foodsector.
  • Ministerie van LNV
  • Hillenraad Partners is een toonaangevend adviesbureau met diepgaande kennis van én netwerk in de wereldwijde tuinbouw. Sinds 2003 voert Hillenraad internationale advieswerkzaamheden uit op het gebied van marktonderzoek, strategie, organisatie ontwikkeling, finance en performance. Tot de klantenkring behoren de top ondernemingen in CEA.