Ondernemers gaan in gesprek met politici

27 oktober 2023 – Op donderdag 2 november organiseert Hillenraad de Hillenraad Horti Convention 2023. Dit jaar is dit een co-productie met Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland. Ondernemers uit de Hillenraad100 en politici van verschillende politieke partijen gaan met elkaar in debat over de relevantie, de kracht en de toekomst van de tuinbouw. Thema van de bijeenkomst is: ‘Hoe krijgen we de tuinbouw beter op de politieke agenda én hoe krijgen we de politiek beter op de agenda bij leidende ondernemers uit de tuinbouw?’

Drie thema’s
Tijdens de Hillenraad Horti Convention staan drie actuele thema’s centraal: arbeid, energie en publieke opinie. De aanwezige politici krijgen verschillende stellingen voorgelegd en worden daarover bevraagd door Martijn de Greve, professioneel debatleider en gespecialiseerd in politieke en maatschappelijke debatten. Vervolgens zal per thema één ondernemer toelichten wat deze standpunten in de praktijk van alledag voor zijn of haar bedrijf betekenen. Daarna is er ruimte voor discussie met de ondernemers in de zaal.

Zes politieke partijen
De organisatie van de conventie heeft politici uitgenodigd van zes politieke partijen, waaronder Pieter Grinwis van de ChristenUnie, Joris Thijssen van PvdA/GL en Peter Valstar van de VVD. De ondernemers die de dilemma’s schetsen zijn bij het thema Arbeid Frans de Vogel van Genson Groep, Bert van Ruijven van Arcadia bij het thema Energie en bij het thema Publieke opinie deelt Adriëlle Dankier van Nature’s Pride hun dilemma.

Ook zal Adri Bom-Lemstra namens Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland ingaan op het Verkiezingsmanifest dat naar de samenstellers van de verkiezingsprogramma’s gestuurd is. Wijnand van Zanten, architect van een aantal succesvolle sectorallianties, gaat in op de vraag hoe je als sector één krachtig geluid aan de politiek kan laten horen.

De Hillenraad Horti Convention op 2 november is exclusief voor genodigden.