Expertcomité Hillenraad100 heeft nieuwe voorzitter

Het Expertcomité van de Hillenraad100 heeft een belangrijke rol bij de totstandkoming van de ranking van de honderd meest toonaangevende ondernemingen in de (glas)tuinbouw. Dit comité, samengesteld uit deskundige specialisten, heeft dit jaar een nieuwe voorzitter. Rinke Zonneveld, CEO van Invest-NL, volgt Ben Verwaayen op. Zonneveld kent zowel de politiek als het bedrijfsleven goed en zo weet Hillenraad100 zich opnieuw verzekerd van een aansprekend en kundig boegbeeld.

Rinke Zonneveld (1971) is sinds 1 september 2022 CEO van Invest-NL, de nationale financierings- en ontwikkelingsinstelling die investeert in ondernemingen en innovaties die bijdragen aan een duurzaam en innovatief Nederland. Rinke is afgestudeerd als ontwikkelingseconoom aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en begon zijn carrière bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waar hij onder meer directeur Ondernemerschap was. Eind 2013 werd hij oprichtend directeur van InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. Hij vervult verschillende toezichthoudende, bestuurlijke en adviserende rollen bij onder meer kennisinstellingen, campusorganisaties, innovatieprogramma’s en in de financiële sector.

Staalkaart van de sector
De bevindingen van het Expertcomité en het onderzoek door Hillenraad liggen ten grondslag aan de uiteindelijke Hillenraad100. Dit najaar komt de lijst voor de twintigste keer uit. Het bijzondere van deze jubileumeditie is dat er meer dan andere jaren gekeken wordt naar de waarde van de tuinbouwsector voor Nederland. De ranking vormt de ‘staalkaart’ van de sector en geeft een inkijkje in de kracht ervan. Het laat zien welke honderd bedrijven ertoe doen, wat zij op de radar hebben en hoe zij de waarde van de tuinbouw wereldwijd vergroten.

Zes pijlers
In het nieuwe beoordelingsmodel wordt gekeken naar zes pijlers: economische waarde, strategische waarde, sociale waarde, maatschappelijke waarde, ecologie en toekomstig verdienvermogen. Daarmee zijn de criteria aangepast aan de actualiteit en krijgen we meer zicht op de vraag hoe de tuinbouw relevant kan blijven. In de nieuwe Hillenraad100 willen we laten zien dat de Hillenraad100 ondernemingen toonaangevend zijn op dit vlak en daarmee van grote waarde zijn voor de Nederlandse economie en samenleving. Het gaat om de kracht van onze sector! We willen hiermee bijdragen aan een goede beeldvorming én reputatie van de sector.  

Boeiend
Hillenraad is inmiddels volop bezig met het onderzoek naar de honderd meest toonaangevende bedrijven in de tuinbouw en het is buitengewoon interessant om te zien wat er allemaal gebeurt. Het is voor de sector vooral een uitdaging om de positieve en vaak unieke ontwikkelingen voor het voetlicht te brengen. De tuinbouw is echter nog altijd te veel naar binnen gericht en juist in een tijd waarin de branche onder een vergrootglas ligt, is het essentieel om naar buiten te treden en over de sectoren heen verbinding te maken om zo de politieke en maatschappelijk gunfactor te borgen. De Hillenraad100 en de nieuwe voorzitter van het Expertcomité kunnen en zullen daaraan een bijdrage leveren.