Horti Convention: Politiek café en boeiende sprekers 

16 oktober 2023 – Op donderdag 2 november organiseren wij de Hillenraad Horti Convention. Thema van de bijeenkomst is: ‘Hoe krijgen we de tuinbouw hoog op de politieke agenda én hoe krijgen we de politiek hoog op de agenda bij leidende tuinbouwondernemers?’ In een politiek café komen politici én ondernemers aan het woord over energie, arbeid en publieke opinie. Het evenement is exclusief voor de Hillenraad100 topondernemers in de tuinbouw.  

In 2022 organiseerden wij voor de eerste keer een Horti Convention. Onze oproep daar om de relevantie en veerkracht van de tuinbouw hoger op de agenda te krijgen van de politiek heeft onder andere geresulteerd in een door vele partijen onderschreven Tuinbouw Verkiezingsmanifest 2023. Dit is onlangs naar de samenstellers van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen gestuurd. Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland, zal tijdens de Horti Convention het manifest nader toelichten. Ook Wijnand van Zanten zal hierbij aanschuiven. Hij is onder meer coördinator geweest van de Mobiliteitsalliantie en geeft tips hoe je als sector één krachtig geluid aan de politiek kan laten horen. Met andere woorden: welke stappen kunnen we zetten om de belangen van de tuinbouw vaker en beter voor het voetlicht te krijgen?  

Verschillende politieke partijen 

Het vervolg van de Hillenraad Horti Convention krijgt het karakter van een politiek café. We duiken dieper in drie actuele thema’s: energie, arbeid en publieke opinie. Per onderwerp komt er steeds een ondernemer aan het woord en een vertegenwoordiger van een politieke partij. Zo spreken toonaangevende ondernemers uit de Hillenraad100 lijst over het energievraagstuk, de dilemma’s rondom arbeid en over de publieke opinie. Het politieke geluid komt van verschillende partijen: we hebben vertegenwoordigers van onder meer CDA, VVD, CU, NSC, BBB en GroenLinks uitgenodigd. Dagvoorzitter is Martijn de Greve, professioneel debatleider en gespecialiseerd in politieke en maatschappelijke debatten. 

Invulling geven aan dilemma’s  

De Hillenraad Horti Convention heeft daarmee een stevig programma gekregen. Inzet van de initiatiefnemers is met elkaar de diepte in te gaan. Wij dagen de politici nadrukkelijk uit om over de inhoud te praten en niet te verzanden in een oppervlakkige verkiezingsretoriek. De conventie is bedoeld om de tuinbouw op de politieke agenda te krijgen én om politiek op de agenda van ondernemers te krijgen. Hoe kunnen we samen invulling geven aan de dillema’s waarvoor de tuinbouw staat?  

Krachtig netwerk

Na de verschillende sprekers en het politiek café is er voor de genodigden op 2 november nog volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Tijdens de netwerkborrel en het buffet ontmoeten topondernemers uit de tuinbouwsector elkaar. En alvast goed om te weten: de Hillenraad Horti Convention is geen gala-avond, zoals het Hortigala van het Jaar dat wij tweejaarlijks organiseren. Die komt weer in 2024. Dit jaar ligt de focus op het inzetten van de kracht van het netwerk om de tuinbouw verder te brengen.