Locatieonderzoek naar de beste Europese vestigingsplaatsen voor jouw onderneming

Wat is nu de beste plek voor jouw onderneming om ook op termijn concurrerend te blijven? Is het interessant om de activiteiten naar een andere plek in Europa te verhuizen of daar een extra locatie te openen? En zo ja, welk land en welke regio is dan de beste optie? Met ons locatieonderzoek geven wij antwoord op deze vragen en helpen wij je om een goed gefundeerde strategische keuze te maken.

Bij het bepalen van de optimale locatie voor jouw bedrijfsactiviteiten spelen verschillende factoren een rol. Denk aan infrastructuur, klimaatomstandigheden, beschikbaarheid en kosten van arbeid, energiekosten en logistieke kosten. Maar ook de groeiende belangstelling voor lokaal geproduceerd voedsel en de aandacht voor de carbon footprint moeten allemaal meewegen in het vinden van de beste vestigingsplaats voor telers én handelsondernemingen.

Eigen keuze model ontwikkeld
Hillenraad Partners brengt met het locatieonderzoek de verschillende factoren in beeld. Zo kijken we bijvoorbeeld zeer nauwkeurig naar de klimaatdata. Wij hebben een model ontwikkeld, waarin we op basis van uurdata van NASA kunnen berekenen wat het lokale klimaat voor de teelt betekent. Vervolgens onderzoeken we welke technologie er dan nodig is om een bepaald productieniveau te halen en welke kosten, denk aan arbeid en energie, dat met zich meebrengt. Natuurlijk kijken we ook naar onder meer de gas- en elektra-aansluiting en de beschikbaarheid van water en geothermie. Met al deze gegevens kunnen we in het model simuleren hoe verschillende productielocaties ten opzichte van elkaar presteren. Is bijvoorbeeld Spanje een slimme keuze of juist Kroatië? Gaat het om een handelsbedrijf dan is het vooral van belang om een gedegen de supply chain analyse te maken. Hoe verlopen de import- en exportstromen, waar zitten jouw klanten en welke logistieke hubs zijn er wenselijk?

Supply chain analyse
Ook het analyseren van de supply chain kan dus ook onderdeel uitmaken van ons locatieonderzoek. Wij analyseren bijvoorbeeld de footprint van een distributiecentrum of productielocatie. Een ander aandachtspunt is zicht krijgen op hoe die supply chain dan presteert. Hoe is de leverbetrouwbaarheid, hoe goed is jouw onderneming in staat om klanten op tijd van het juiste product te voorzien en waar zitten de kosten? Met onze kennis en ervaring kunnen wij de supply chain analyseren én aansluitend adviseren over het optimaliseren ervan. En dat is weer een belangrijk onderdeel van het stroomlijnen van de complete bedrijfsprocessen.

Toekomstige ontwikkelingen
Het locatieonderzoek schetst een beeld van de huidige situatie en gaat in op toekomstige ontwikkelingen. Is een locatie nog steeds interessant als de opwarming van de aarde verder voortzet of als de stroomprijs binnen afzienbare tijd verdubbeld? Om een goed gefundeerde strategische beslissing te nemen, is al deze informatie voor ondernemers enorm waardevol en dus besteden we in ons locatieonderzoek ruim aandacht aan de onderlinge afhankelijkheden. Met het geavanceerde model kunnen we eenvoudig verschillende scenario’s doorrekenen.

Als ook bij jouw onderneming deze vragen spelen, komen wij graag op bezoek om de mogelijkheden met elkaar te bespreken. Wellicht is dit dan de eerste stap in je zoektocht naar een nieuwe locatie.