Hoe krijgen we tuinbouw hoog op de politieke agenda?  

9 oktober 2023 – In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseren Hillenraad100, Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland op donderdag 2 november de Hillenraad Horti Convention 2023. Thema van de bijeenkomst is: ‘Hoe krijgen we de tuinbouw hoog op de politieke agenda én hoe krijgen we de politiek hoog op de agenda bij leidende ondernemers in de tuinbouw?’ In een politiek café komen ondernemers en politici aan het woord. De bijeenkomst is exclusief voor genodigden.

Verkiezingsmanifest

In 2022 organiseerde Hillenraad100 voor de eerste keer een Horti Convention. Daar werd een eerste aanzet gedaan om de maatschappelijke relevantie van de tuinbouw hoger op de agenda te krijgen van ondernemingen, organisaties, overheid en maatschappij. Deze oproep heeft veel in gang gezet en heeft onder meer geresulteerd in een Verkiezingsmanifest dat onder aanvoering van Greenports Nederland en de vele brancheorganisaties in de tuinbouw is opgesteld. Dit gezamenlijke manifest is naar de samenstellers van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen gestuurd.

Politiek café

In vervolg hierop gaan op 2 november aanstaande de deelnemers aan de Hillenraad Horti Convention met elkaar in debat. De discussie zal draaien over hoe de tuinbouw de kracht van het collectief kan benutten en zich gezamenlijk gaat inspannen voor een sterke, herkenbare sector met een brede maatschappelijke erkenning. In een politiek café komen drie thema’s op tafel: arbeid, energie en publieke opinie. Per thema krijgen een ondernemer en een politicus het woord. Onder leiding van Martijn de Greve gaan zij in debat met de zaal. De gezamenlijke initiatiefnemers van de Hillenraad Horti Convention streven ernaar de bijeenkomst af te sluiten met concrete afspraken voor gebundelde en individuele actieplannen.

Organisator Martien Penning van Hillenraad100:

“De tuinbouw moet hoog op de politieke agenda en de politiek moet ook hoog op de agenda bij toonaangevende ondernemers in de tuinbouw.”