Uitkomst Hillenraad Horti Convention

Tuinbouw heeft collectieve PR-campagne nodig  

Westland – Om te voorkomen dat de Nederlandse tuinbouw de gunfactor van de maatschappij verliest, is het belangrijk dat de relevantie van de sector veel nadrukkelijker onder de aandacht komt. Een collectieve campagne op basis van gedeelde waarden en ambities is daarvoor het beste instrument. Tot deze conclusie kwamen de aanwezigen bij de Hillenraad Horti Convention. Deze conventie werd ter gelegenheid van de bekendmaking van de Hillenraad100 op 4 november jl georganiseerd. De top van de tuinbouwsector was aanwezig en ging onder leiding van Sacha de Boer met elkaar in gesprek over de toekomst van de tuinbouw.

Anders dan andere jaren kreeg de bekendmaking van de Hillenraad100 dit jaar vanwege de onzekerheden in de sector een inhoudelijke bijeenkomst: de Hillenraad Horti Convention. Centraal thema was het dilemma tussen individualiteit en collectiviteit.

Kracht van het collectief

Socioloog Frits Spangenberg sprak over de schaduwkant van snelle geïndividualiseerde groei. Groei is nodig, maar creëert ook afstand tot medewerkers, klanten en de maatschappij. ‘De tuinbouw is de laatste decennia groot geworden door schaalvergroting en professionalisering van individuele ondernemingen, maar mag niet vergeten dat de maatschappij en de politiek het ziet als een collectief merk.’ Hij pleitte er daarom nadrukkelijk voor de kracht van het collectief te hervinden. En als premium merk, moet je continu iets extra’s bieden. ‘Leg de lat hoog, bijvoorbeeld in duurzaamheid’, aldus Spangenberg.

Nieuwe beweging

Tijdens het tweede deel van de Hillenraad Horti Convention schoven Peter Maes, Edith Bentvelsen en Jan Opschoor aan. Zij vertegenwoordigden in totaal tien tuinbouwondernemingen die samen een beweging zijn gestart om de gehele tuinbouwsector vooruit te helpen. Ze brengen grote en belangrijke thema’s onder de aandacht zoals duurzaamheid en willen daarin de lat hoog leggen . De drie benadrukten het belang van onderling vertrouwen en de gedeelde motivatie om met elkaar de gehele sector toekomstbestendig te maken én te houden.

Eén boegbeeld

De conventie gaf ook ruimte voor discussie met de top van het tuinbouwbedrijfsleven over de toekomst van de tuinbouw. Het merendeel van de ondernemers hecht groot belang aan een collectieve, duidelijke campagne richting maatschappij en politiek voor het op de kaart zetten van de maatschappelijke relevantie en duurzaamheid van de sector. Dit alles aangejaagd door bij voorkeur één aansprekend boegbeeld. De gunfactor van de tuinbouw moet omhoog en het imago moet beter. ‘Zoals de havens en de luchtvaart ooit onze nationale trots waren, zo zou deze eer het Nederlandse tuinbouwcluster nu moeten toekomen’, vatte presentator Sacha de Boer treffend samen.

Vervolg

De goedbezochte Hillenraad Horti Convention gaf de aanwezige ondernemers meer dan voldoende stof tot gesprek. Bovendien klonk de oproep tot een vervolg. ‘Die oproep hebben we gehoord en daar gaan we zeker mee aan de slag’, aldus Hillenraad. Binnen enkele weken wordt hiervoor een uitnodiging verzonden aan de deelnemers van de eerste Hillenraad Horti Convention.