Beslissen met datakracht

Het succes van de Nederlandse tuinbouw komt voor een belangrijk deel doordat we van een plant als geen ander weten hoe deze groeit. De juiste metingen zorgen voor het beste klimaat. Het succes wordt gemaakt door watergift, licht, CO2, voedingstoffen en vooral een tijdige bijsturing van al deze variabelen op basis van voorspellende informatie.

Het combineren van data wordt al langer het nieuwe goud genoemd. We passen dit dagelijks toe in onze strategietrajecten voor ondernemingen. Naast de trends en inzichten vanuit de markt en de onderneming, creëren we ook inzichten op basis van eigen bedrijfsdata en koppelen die aan de dagelijkse besluitvorming in strategie, tactiek en operatie. Zo kunnen we bepaalde ontwikkelingen, koopgedrag of operationele resultaten doorgronden én vertalen in nieuwe businessconcepten. Door ook de kennis over te dragen om éénmalige analyses te verankeren in de onderneming, verbetert data-analyse vervolgens continu de besluitvorming én uiteindelijk natuurlijk het rendement.

Ondernemingen in het tuinbouwcluster beschikken inmiddels op tal van terreinen over een schat aan data, al zijn de inzichten die hieruit gehaald worden vaak nog beperkt. Bruikbare data is er veelal te vinden over de operationele bedrijfsvoering, maar net zo goed over klant- en marktgegevens of de combinatie daarvan.

Zelf telkens weer een nieuwe foto maken
Strategische keuzes kunnen niet worden gemaakt op basis van een eenmalige analyse, ofwel foto. Een strategie moet sowieso landen in de organisatie, waarbij de organisatie zelf in staat moet zijn om steeds weer een nieuwe foto te maken en zo van foto naar film te gaan. Van een momentopname naar het continu verzamelen, interpreteren en beslissen. Met dit voortdurende inzicht kunt u gericht, snel en fact-based bijsturen. Zo bouwen we samen de ‘klimaatcomputer’ van de onderneming. Continu meten, sturen en regelen, waardoor resultaat en verwachting samenkomen.

Concrete acties en regie
Deze ‘klimaatcomputer’ van de onderneming kijkt bijvoorbeeld naar sales, producten en klanten, naar inkoop, supply chain en productie. Met duidelijke doelen en het juiste detailniveau zorgen we ervoor dat de te nemen acties concreet zijn. Voor veel bedrijven hebben we de feiten in kaart gebracht, samen met de nodige zelfstandigheid en eigen regie in de vervolgstappen.

Verbeter besluitvorming en rendement met feiten
Groene vingers en intuïtie blijven belangrijk voor ondernemers in de Nederlandse tuinbouw. Nuchterheid en feitenkennis over de teelt, maar ook over de markt en eigen positie, worden steeds belangrijker. Welke drivers zijn verantwoordelijk voor uw groei? Welke knoppen heeft u om aan te draaien? Wat zijn dé ontwikkelingen op uw markt om op in te spelen? Heeft u zelf de nodige data- en daadkracht of ….?

Met onze diepgaande kennis van de internationale tuinbouw brengen we de feiten graag voor u in kaart. Neem hiervoor contact op met ThomasdeHaas@HillenraadPartners.nl