Vruchtbare implementatie van de strategie op alle organisatieniveaus bij Anthura

Hoe zorg je dat iedereen in de organisatie bijdraagt aan het ontwikkelen en uitrollen van de strategie? En hoe zorg je dat de kennis over producten, klanten en markten, die op de werkvloer vaak beter is dan aan de directietafel, stevig verankerd wordt in de nieuw strategie? Daarbij zijn in de tuinbouw ondernemingen groter en internationaler geworden. Zo groot dat je als directie niet zo maar alle relevantie kennis en kunde aan tafel kunt hebben. Hoe rol je dan de bedrijfsstrategie uit mét alle niveaus in de organisatie?

Anthura is één van die bedrijven waar wereldwijd inmiddels meer dan 1.500 mensen werken, verspreid over meerdere landen. Het bedrijf vroeg Hillenraad Partners om de strategievorming én -integratie binnen de hele organisatie op een effectieve manier te organiseren. Naast de diepe kennis van de tuinbouw, hanteert Hillenraad Partners beproefde methodes om dit in de praktijk handen en voeten te geven. OGSM is er één van. Directielid Mark van der Knaap vertelt hoe deze praktische aanpak alle geledingen binnen het bedrijf betrekt in het strategieproces.

‘Binnen Anthura hadden we het strategieproces al goed georganiseerd. Voor het inbedden van onze strategie is daarbij een spilfunctie weggelegd voor ons team van managers van de centrale afdelingen en onze internationale vestigingen. Nu het bedrijf verder groeit en ook de kwaliteit van de onze afdelingen en internationale teams toeneemt, wilden we hier een volgende slag in maken’, aldus Mark van der Knaap.

‘Wij zijn een vrij open onderneming. Toch is strategie-vorming al snel een top-down gestuurd proces als je daar niet de juiste infrastructuur voor schept. Wat we met de OGSM-aanpak bereiken, is dat alle interne managementteams hun doelen en activiteiten op elkaar afstemmen. Binnen de strategische contouren die wij als directie hebben geschetst, maken de teams hun eigen strategische plannen.’

OGSM

De afkorting OGSM staat voor Objective, Goals, Strategies en Measures. De Objective vertegenwoordigt het kwalitatieve doel voor een bedrijf of afdeling voor de komende 3 jaar. Dit doel is ambitieus, inspirerend en tegelijkertijd haalbaar. De Objective wordt vertaald in Goals, de meetbare doelstellingen voor diezelfde periode. De Strategies staan voor de 5 tot 7 strategische thema’s die de komende 1 tot 3 jaar de agenda van directie en afdelingen zullen bepalen. Per strategie zijn concrete Measures gedefinieerd. Dit zijn de acties voor het komend jaar én de meetpunten om de voortgang te kunnen monitoren.

Volgens Mark van der Knaap werpt de aanpak zijn vruchten af, zowel in een effectief proces als in een scherp resultaat: ‘De IT-tool die Hillenraad Partners toepast verbindt alle OGSM’s binnen Anthura aan elkaar. Het doorleven van de methode en goed inzetten van deze tool maakt inzichtelijk welke afdeling of vestiging met welke strategische projecten en of acties bezig zijn. Een belangrijk winstpunt van deze OGSM-aanpak is dat het de teams binnen Anthura ook stimuleert om actief na te denken over hun eigen langere termijn horizon. Ze maken daardoor de gebruikelijke jaarplannen en waarderen deze nu ook op met hun doelen en prioriteiten voor de komende 3 jaar. En omdat de doelen helder en gedeeld zijn, kunnen we ook met elkaar de successen vieren.‘

Met 2022 voor de deur een uitstekend moment om ook binnen uw bedrijf alle kennis en kunde binnen uw bedrijf te betrekken in het strategieproces. Werk maken van strategie-implementatie en OGSM? connect@hillenraadpartners.nl