Hillenraad Partners matcht Gearbox en Orange Wings

Het in 2016 opgerichte Gearbox uit Maasdijk maakte onlangs een mooie stap met het aantrekken van investeerder Shawn Harris van Orange Wings. Hillenraad Partners ondersteunde Gearbox bij het vinden van de juiste match met een investeerder die de verdere groei van het bedrijf optimaal ondersteunt. Een stap die de veelbelovende Westlandse scale-up in staat stelt om hun nieuwe generatie ‘digitale werknemers’ versneld te kunnen leveren aan de tuinbouwsector.

Van groeistrategie tot informatiememorandum

Ruim een jaar geleden kwam Hillenraad Partners aan boord bij Gearbox als strategieadviseur. In vier jaar tijd had Gearbox sinds hun start indrukwekkend veel gerealiseerd, maar al snel werd duidelijk dat de markt om nog meer snelheid vroeg. In een dergelijke situatie zijn er verschillende strategische opties. Te denken valt aan onder andere bancaire groeifinanciering, het toepassen van strategische ontwikkelformules met klanten en het zoeken van een strategische investeerder in ruil voor aandelen.

Na het onderzoeken van de mogelijkheden viel de keuze op het aantrekken van de juiste strategische investeerder. Door Hillenraad Partners is in nauwe samenspraak met Gearbox vervolgens een gedegen, aantrekkelijk en goed onderbouwd informatiememorandum gemaakt met onderliggende financiële onderbouwing. Daarna heeft Hillenraad Partners het proces ingezet om de juiste investeerder te vinden, passend bij de wensen en eisen van Gearbox.

De waarde van het kennen van de markt

‘Naast het informatiememorandum stelden we samen met Gearbox een attractieve shortlist samen met de te benaderen partijen die voldeden aan de criteria. In het kunnen opstellen van een dergelijke lijst, ligt een belangrijk deel van de toegevoegde waarde van Hillenraad Partners. Onze kennis van de klanten, de markt, de spelers én de spelregels zijn een belangrijke voorwaarde voor een sterke match, waarin uiteindelijk alle partijen winnaar zijn. Het ging Gearbox immers niet om het korte termijn gewin, maar om de strategische match op lange termijn’, aldus Martien Penning van Hillenraad Partners, die samen met Filip van Zon het proces begeleidde.

Versnelling van internationale groei

Gearbox groeit hard en is met hun bijna 20 medewerkers recent verhuisd naar een ruimere locatie in Maasdijk. Hier heeft het snel groeiende bedrijf een grote werkplaats en Experience Lab, waar het zelf engineert, produceert en alle producten test. Het aantrekken van een actief betrokken investeerder helpt in de verdere ontwikkeling van de nieuwe generatie ‘digitale medewerkers’. De kennis en ervaring van Shawn Harris als oprichter en voormalig CEO van Nature’s Pride is zeer waardevol.

Nieuwe digitale werknemers

De nieuwe werknemers die Gearbox op de markt brengt, zijn een digitale Keurmeester, digitale Teeltadviseur en digitale Oogst-assistent. Voorzien van slimme camera’s en software met Machine Learning, ondersteunen zij kwekers, veredelaars en handelaren bij hun dagelijkse werkzaamheden door automatisering, robotisering en digitalisering. De robots genereren ook realtime inzicht in de productkwaliteit en de voorraad in de kas aan de hand van hoogwaardige data. ‘Met investeerder Orange Wings kan Gearbox doorgroeien naar de internationale markt. We kunnen hiermee de data-gedreven robots voor de Agri en Food sector in korter tijdsbestek op grote schaal leveren’, aldus Gearbox-oprichters Simone Keijzer en Johan Kreeft.

Gearbox is daarmee in een nieuwe fase van ontwikkeling gekomen en klaar voor verdere groei. Is uw bedrijf ook toe aan een doorbraak? Neem contact met ons op via connect@hillenraadpartners.nl.