Gezamenlijke koers na strategische integratie

Hillenraad Partners was al in een vroeg stadium betrokken bij de strategische verkenningen tussen Royal Brinkman en Berg Hortimotive. De overname van Berg Hortimotive tot onderdeel van Royal Brinkman werd daarna een feit. Toch weet iedereen dat het echte werk van de overname pas start ná de overname.

In het strategische beleid van Royal Brinkman ligt verankerd dat Berg Hortimotive een eigen koers kan blijven varen binnen de Royal Brinkman-familie. Gezamenlijk is gezocht naar de synergie in producten, markten en competenties, waarna die sterke punten in de koers van Berg Hortimotive zijn verwerkt. Het internationale marktbereik van Royal Brinkman gekoppeld aan de specialistische kennis van Berg Hortimotive.

Beide kanten versterken

In een verdiepend strategie traject ná de overname is met Hillenraad Partners nadrukkelijk een gezamenlijke koers naar de toekomst uitgezet die beide ondernemingen tot in de kern versterken. Daar moet ook de kracht van een overname liggen. Van beide kanten bezien moet je er samen sterker uitkomen. Ton van Mil van Royal Brinkman licht dit toe: ‘Wij voorzien een groeiende vraag naar logistieke totaaloplossingen door schaalvergroting en internationalisering van de tuinbouw en de toenemende schaarste van arbeid.’

Marco van der Velden, algemeen directeur bij Berg Hortimotive, verduidelijkt de gevonden synergie: ‘Vanuit onze strategie hebben we de overtuiging dat er een bepaalde bedrijfsgrootte nodig is, om snel nieuwe producten en innovaties op de markt te brengen.’ Ook Bas Lagerwerf voegt daar nog graag aan toe: ‘Berg Hortimotive is klaar voor opschaling van de productie en voor de verdere uitwerking van logistieke innovaties.’

Belang van concurrentiekracht

Tot slot geeft Martien Penning van Hillenraad Partners over de verkenning en de doorlopen strategische verdieping aan: ‘Het is mooi te zien dat deze integratie heeft geleid tot versterking van beide bedrijven. Dit in het belang van hun concurrentie kracht, maar vooral in het belang van het bouwen aan een Nederlandse tuinbouw van wereldklasse.’

Ook bouwen aan een tuinbouw van wereldklassen en aan jouw concurrentiekracht? Connect@hillenraadpartners.nl