De zeven zekerheden – Deel 7

Het is voor vrijwel iedereen een moeilijke en onzekere tijd. Ooit leerde een wijze professor ons dat je je in perioden van onzekerheid vooral moet richten op de zekerheden van de toekomst. Dat geeft rust in je hoofd. En biedt houvast.

Voor ons als Hillenraad Partners reden om in deze tijden van onzekerheid op zoek te gaan naar de zeven zekerheden van de toekomst, specifiek voor onze eigen tuinbouwsector. We sturen iedere week één zekerheid, die je kan helpen om de beste beslissing te kunnen nemen.

Zekerheid 7 De mens centraal

De piek van infecties in Nederland en Europa is voorlopig omgebogen naar een hanteerbaar niveau en de mens mag weer de straat op om elkaar te ontmoeten. Het is al snel een klein feestje om elkaar na Teams, Zoom, Skype en (te) veel webinars weer (beperkt) fysiek te ontmoeten. Directe menselijke interactie. Het blijkt maar weer eens dat de mens een sociaal wezen is, op zoek naar inspiratie, collegialiteit, waardering, ontplooiing en het warme menselijke contact. Dat zette ons aan het denken.

Wat worden de drijfveren als we gaan bouwen aan het herstel van de maatschappij? Gaan we bouwen aan een nieuw fundament op basis van meer ruimte en aandacht voor de mens? Of ligt de focus straks primair op de economie, het verminderen van onze afhankelijkheid van anderen en het beschermen van dat wat van ‘ons’ is? Nestor Jaap van Duijn beschreef onlangs dat 2020 de geschiedenis in zal gaan als het jaar dat de overgang van de 20e naar de 21e eeuw pas echt markeert.

Maar zien wij die grote overgang ook voor ons in de tuinbouw? Want wat als iedereen waarschijnlijk toch eerst een aantal stappen terug moet zetten, voordat we weer vooruit kunnen. En ook als we weten dat niet iedereen aansluiting kan houden. De komende maanden wordt de balans opgemaakt. Wie heeft de kracht om door te gaan, wie hervindt zijn positie. Wie beschikt over het talent en het vermogen om zijn positie te bouwen op de nieuwe fundamenten voor de 21e eeuw?

Wie toont die existentiële flexibiliteit?

Het gaat daarbij over heroriënteren, hergroeperen, herbouwen en hervinden. Een proces dat alleen op gang komt als er vertrouwen is, als we vindingrijk kunnen zijn, als we veerkracht tonen, als we samen willen werken, als we ons kunnen verenigen voor een gezamenlijk doel. Kortom, als we de kracht  van menselijk interactie ten volle benutten.

Dat brengt ons bij de zevende zekerheid: de mens centraal. De kracht van het verbinden en mobiliseren van mensen en hun talenten organiseren rondom een gezamenlijke doel. Doelen gekoppeld aan hun persoonlijke drijfveren. Die drijfveren kunnen natuurlijk heel divers zijn. Uit onderzoek blijkt dat streven naar voldoening, het hebben van een zinvolle taak en betekenisvolle vriendschap leidend zijn. Die factoren zouden wel eens bepalend kunnen zijn in de komende decennia. Voldoening boven geluk.

Uw opdracht is helder: toon leiderschap, kies een gezamenlijke koers en richting en heb vanaf nu buitengewone aandacht voor de menselijke drijfveren en menselijke interactie. Uiteindelijk ligt daar de bron van succes én voldoening. Bij uw medewerkers, uw collega’s, uw klanten, uw relaties en de thuissituatie. Binnen en buiten de tuinbouw.

Wij dragen graag bij aan een tuinbouw vol van menselijke interactie. Daarom delen we deze zekerheid met onze klanten en ons netwerk. De mens centraal en samen bouwen aan een betekenisvolle tuinbouw van wereldklasse. Die heeft al vele crisissen overleefd.

Succes in de strijd.

Hillenraad Partners
Martien Penning, Hans van den Ende, Filip van Zon, Mathilde Aarnink, Johan Meppelink, Anita Bassie en Saskia Verstraate.

P.S. Volgende week de apotheose