De zeven zekerheden – Deel 5

Het is voor vrijwel iedereen een moeilijke en onzekere tijd. Ooit leerde een wijze professor ons dat je je in perioden van onzekerheid vooral moet richten op de zekerheden van de toekomst. Dat geeft rust in je hoofd. En biedt houvast.

Voor ons als Hillenraad Partners reden om in deze tijden van onzekerheid op zoek te gaan naar de zeven zekerheden van de toekomst, specifiek voor onze eigen tuinbouwsector. We sturen iedere week één zekerheid, die je kan helpen om de beste beslissing te kunnen nemen.

Zekerheid 5 Wederkerigheid

Na de eerste schok van de intelligente lockdown en het overbelast raken van de acute zorg, zijn er inmiddels weer andere geluiden te horen. Variërend van vele ideeën over herstel van de markt en de luide roep om heropening, tot verhalen over stevige vraagtoename juist door Covid-19. Het is duidelijk dat het nieuwe normaal een nieuwe balans vereist. Maar welke is dat? En zijn we in staat om een nieuwe balans te vinden tussen economische groei, de sturende rol van de overheid en de noodzakelijke duurzaamheid? Óf transformeren we naar een compleet andere samenleving?

Ook voor de tuinbouw zijn dit relevante vragen, want gaan overheden en instituten een grotere rol opeisen om meer grip te krijgen op de samenleving? Komt er meer controle op rechtmatigheid en worden er nog hogere eisen gesteld aan productie, duurzaamheid, veiligheid, systeemkwetsbaarheid, afhankelijkheid van import, etc? Of gaat gewoon het recht van de sterkste de economie domineren en komt er een stevige sanering?

Eén ding is zeker: de wereld zal er na Covid-19 anders uitzien. De vooruitzichten van én voor zowel IMF, FAO als WHO geven aan dat het niet blijft bij een rimpeling. Groei, voedsel en gezondheid krijgen een andere dimensie. De grote vraag is of wereldleiders in staat zullen zijn visionaire keuzes te maken, hun verantwoordelijkheid te nemen en te regeren in het belang van de mensheid, de planeet en de samenleving.

Zulke grote onderwerpen kunnen we als tuinbouw niet behappen. Wij zullen ons moeten beperken tot ons eigen domein. Dat is echter groot genoeg. Het gaat immers over gezondheid, voedselveiligheid en welzijn. Maar niet in de laatste plaats ook over arbeidsverhoudingen, klimaatneutraliteit, waterefficiëntie en productbeschikbaarheid voor iedereen.

Dat brengt ons bij de volgende zekerheid. Leiderschap tonen door zélf het goede voorbeeld te geven. Sterker nog dan in het verleden gaat dat verder dan het voldoen aan de regels. We moeten zelf de toon zetten en de grenzen verleggen. We moeten ons niet langer laten leiden door de beste ván de wereld te willen zijn, maar juist het beste vóór de wereld te willen zijn. De laatste jaren zijn zogenaamde B-corps al in opkomst. Bedrijven die opereren vanuit hun wederkerige bijdrage aan de wereld. Dit vraagt veel, omdat je op alle disciplines grenzen moet verleggen. De lat hoog leggen dus. Deze crisis plaatst die wederkerigheid en het zelf verleggen van grenzen in een nieuwe, kansrijke context. Zie het als ‘wederopbouw’. Sámen werken aan een gezamenlijk, schijnbaar onbereikbaar doel dat verenigt, zowel intern als extern.

Daarvoor moet je ook in staat zijn al je partners voor je te winnen. Dat vraagt Visie. Volharding. Vertrouwen. Verder kijken dan vandaag en heel veel communiceren. Samen op zoek naar de nieuwe balans tussen economie en samenleving. Dit kan alleen slagen als er een nieuwe wederkerigheid ontstaat. Gebruik daarom wederkerigheid als toetssteen voor al je beslissingen, dat maakt je sterker en minder kwetsbaar.

Ook wij zetten ons graag in voor de wederopbouw van de tuinbouw. Daarom delen we ook deze zekerheid met onze klanten en ons netwerk. Wederkerigheid zal ons allen in staat stellen te bouwen aan nieuwe verhoudingen in economie en maatschappij. Samen bouwen aan een tuinbouw van wereldklasse. Die heeft al vele crisissen overleeft.

Succes in de strijd.

Hillenraad Partners
Martien Penning, Hans van den Ende, Filip van Zon, Mathilde Aarnink, Johan Meppelink, Anita Bassie en Saskia Verstraate.