Wooning Orchids maakt meters op exponentiële weg

“Deelname aan het programma ‘Going ExO in Flowers & Food’ van Hillenraad Academy heeft mijn denken en doen écht fundamenteel veranderd. Iedereen zou deze exponentiële bril op moeten zetten om de mogelijkheden in de wereld van vandaag te ontdekken”. Aan het woord is Johan van Velden, directeur van Wooning Orchids.

Afgelopen najaar nam Van Velden deel aan het programma van Hillenraad Academy. Zijn doel: de organisatie van productie en verkoop versterken door optimaal gebruik te maken van de nieuwste technologieën en werkwijzen. “Voorheen was ik vooral bezig met het werken aan draagvlak om mensen mee te krijgen in nieuwe ideeën en plannen. Niet onbelangrijk, maar ik weet nu dat het veel effectiever is om vanuit visie met daadkracht én de juiste hulpmiddelen concrete en zichtbare stappen te zetten. Met de resultaten uit die stappen, overtuig je die mensen uiteindelijk veel beter. En die resultaten zijn er, gezien het succes van de Bamboo Orchid.

Het niche-product Dendrobium nobile gedijt al jaren als klein product in het kielzog van de Phalaenopsis. Als bijproduct kwam het volgens Van Velden, ook binnen Wooning Orchids, niet goed tot zijn recht. Hij meende dat de marktpotentie veel groter was en zag kansen in een betere waardering van het unieke product. Met behulp van de lessen uit het ‘Going ExO’-programma maakt de Denbrobium als Bamboo Orchid nu een snelle groei door.

Bamboo Orchid als exponentiële startup
Zo begon Van Velden een startup binnen het bedrijf met als herkenbare mascotte de panda. Die aanpak werkt goed. Er is in korte tijd met deze aanpak veel bereikt. Bij collega-telers wordt nu zelfs al om bamboe-orchideeën gevraagd. Een mooi succes en volgens Van Velden nog maar het begin. Een volgend doel is om meer vraag-gestuurd te werken. Van Velden: “Het merk Bamboo Orchid biedt ons een platform om marktinformatie te kunnen verzamelen via de consument. We kunnen daarmee onze afnemers informeren over welke kleuren en verpakkingen op welke deelmarkten op welk moment het beste werken. Om dit te kunnen doen, werken we samen met een bedrijf van studenten van de Technische Universiteit Delft.”

Eyeopeners maken onmogelijke mogelijk!
Bovenstaande schetst drie van de vele lessen uit het Going ExO-programma die in de praktijk direct zijn toegepast: experimenteren, het gericht aangaan van partnerships en informatie voor je laten werken. Op de vraag waarom bedrijven uit de Flowers & Food-sector mee zouden moeten doen aan het programma antwoordt Johan resoluut: “Die vraag kun je beter omdraaien, waarom niet? Het is écht een beleving met talloze ‘eyeopeners’. Wat velen met mij voor onmogelijk houden, is ook in onze sector mogelijk door te durven en te doen, je moet alleen weten hoe. Ik ben nog verder gesterkt in mijn overtuiging dat het mijn product is én blijft tot aan de consument. In verbinding met die consument gaat de Bamboo Orchid exponentieel groeien!”

Waarom doet u niet mee?
Komend najaar organiseert Hillenraad Academy een nieuwe editie van het ‘Going ExO’-programma. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Waarom zou u niet meedoen? Informeer via connect@hillenraadpartners.nl