Financiële innovatie maakt bedrijven slimmer

Technologische vernieuwing binnen bedrijven is een continu proces. Het tempo van die veranderingen lijkt alleen maar te versnellen, ook in de tuinbouw. Kijk maar eens naar de ontwikkeling van nieuwe verkoopsystemen. Online verkoopplatforms zijn niet meer weg te denken in onze sector. Ze zijn een voorbeeld van digitale innovaties met veel impact die de verkoopfunctie binnen bedrijven voorgoed doen veranderen. Maar hoe zit het eigenlijk met de financiële innovatie bij onze bedrijven?

Want naast digitale verkoopsystemen zijn er steeds meer mogelijkheden om de enorme hoeveelheid financiële en bedrijfsgegevens om te zetten in informatie. Vaak eenvoudige, slimme tools kunnen invulling geven aan de behoefte naar financieel en bedrijfskundig inzicht. Financiële gegevens worden daarmee waardevolle, strategische stuurinformatie en een integraal onderdeel van het bedrijfsproces. Hillenraad Partners adviseert ondernemers de slimheid van de financiële functie eens tegen het voetlicht te houden.

Financiën tussen wal en schip

Hoe de financiële functie binnen het gemiddelde bedrijf in de tuinbouw is georganiseerd, is afhankelijk van de aard en omvang van de onderneming. Los van het type bedrijf zien we veel kleinere bedrijven die worstelen met de benodigde capaciteit, kennis en kunde om invulling te geven aan de veelheid van financiële taken. Grotere ondernemingen hebben inmiddels in veel gevallen een CFO of financieel manager, maar zij concentreren zich vaak nog grotendeels op controle en compliance. Het benutten van de financiële managementinformatie krijgt op veel plaatsen nog niet de aandacht die het verdient en valt als het ware tussen de wal en het schip.

Slim professionaliseren

Financieel inzicht is van cruciaal belang voor ondernemers, managers en stakeholders om betere beslissingen te kunnen nemen. Aan slimheid op dit gebied kan al veel kan worden gewonnen met behulp van een overzichtelijk dashboard en een helder financieel beleid als basis voor strategische beslissingen. Slimme tools als Microsoft Power BI of Qlikview maken het eenvoudiger dan ooit om invulling te geven aan een scherpe blik op de resultaten en een betere sturing daarvan. De investeringen in dergelijke systemen zijn beperkt en kunnen de financiële functie van bedrijven op eenvoudige wijze op een hoger niveau brengen.

Hillenraad Partners ondersteunt ondernemers, financieel managers en CFO’s bij financiële innovatie. Slimmer worden met uw bedrijf? Connect met JaapStolze@hillenraadpartners.nl