FloriWorld maakt bloemenfans

Na ruim 4 jaar van voorbereiding gaat de realisatie van FloriWorld van start. FloriWorld is een Experience Center 3.0, waar bezoekers de waarde van bloemen en planten in hun leven zélf ontdekken. FloriWorld heeft als doel de bezoeker te ‘flowerizen’ en ze nog een grotere fan te maken van deze prachtige natuurproducten.

Bovengenoemde ambities zijn het resultaat van een grondige zoektocht naar het juiste concept, de juiste partijen en een breed gedragen commitment van de sector. Nu na deze grondige voorbereiding alle puzzelstukjes in elkaar passen, kan de volgende fase van start: de bouw en realisatie. Om dit punt te bereiken, is veel werk verzet.

Hillenraad Partners is ruim twee jaar geleden gevraagd om het project te brengen tot het moment van go/no-go. Het vervulde in deze fase namens Royal FloraHolland de rol van projectleider. In die twee jaar is gebouwd aan een stevig draagvlak, de selectie van de juiste partijen, de doorontwikkeling van het concept en het versterken van de business case. Kern van de opgave: het bouwen van bruggen tussen alle partijen tot het moment van ‘final go’.

Van idee naar gloryline experience

Het oorspronkelijk idee van een bezoekers- en inspiratiecentrum voor de consument heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een ontwerp van een state-of-the-art experience, gebruikmakend van de laatste inzichten in beleving en techniek. De ‘gloryline’ van de bezoeker staat daarbij centraal. Dé valkuil bij de ontwikkeling van een experience door een sector of een merk is het aan de bezoeker willen vertellen van je eigen verhaal. Als deze eigen storyline centraal staat, leidt dit vooral tot veel ‘zenden’, terwijl de bezoeker zélf wil beleven vanuit diens eigen wereld en interesse, de ‘gloryline’ in vaktermen.

Met de ervaren experience-architect Bert Kranendonk is gericht gekozen voor een concept op basis van het zelf-ontdekkend leren. Want waar het om draait bij FloriWorld is het creëren van impact op de bezoeker om zo de sector optimaal te promoten. Wat een mens zelf ontdekt en leert, neemt hij eerder voor waar aan. Dat wat ‘gezonden’ wordt, ziet men als gekleurd en is minder impactvol.

Breed draagvlak

Om een succesvol merk of thema-experience te laten groeien en bloeien is verankering met de betrokken stakeholders cruciaal. Het merk of de sector is immers de bron voor de inhoud, verhalen, emotie en beleving. Vanaf de start van de voorbereidingen is daarom ook de sector actief betrokken. In aanvang waren dit Waterdrinker samen met KondorWessels Projecten. Onder leiding van Lucas Vos en Steven van Schilfgaarde heeft Royal FloraHolland de rol van trekker overgenomen van Waterdrinker en in de slotfase is ook het Bloemenbureau Holland aangehaakt als aandeelhouder.

Daarbij kwam het projectteam snel tot de conclusie dat verdere externe expertise noodzakelijk was voor de doorontwikkeling van het concept, de financiering en de exploitatie van FloriWorld. Na een grondige selectieprocedure stapte DEX groep als partner aan boord. Met naast DEX ook Ovium, NBTC, ZKA en vele anderen was het team compleet om van start te kunnen.

Direct commitment van de sector was voor het projectteam cruciaal. In de afgelopen periode zijn daartoe partners gevonden die als obligatiehouder hun commitment met meer dan alleen woorden hebben getoond. Een geselecteerde groep van toonaangevende sierteeltondernemingen hebben in totaal voor 1,5 miljoen euro aan obligaties verworven. Onder deze groep bevinden zich klinkende namen zoals Dutch Flower Group, Waterdrinker, Afriflora, Royal Lemkes, Timaflor, Floral Trade Groep en andere ondernemers en organisaties die geloven in de kracht van het concept en de waarde van FloriWorld voor de sector.

Vertrouwen in FloriWorld

Met deze ‘go’ start nu de fase waarin de nieuw te vormen directie van FloriWorld toewerkt naar de opening in 2019. Hillenraad Partners blijft betrokken, met groot vertrouwen in de kracht van FloriWorld en het belang ervan voor de sector. Belangrijk bewijs van deze betrokkenheid is dat ook Hilleraad zich als obligatiehouder voor de lange termijn aan dit project heeft gecommitteerd. We gaan er als brede sector samen een succes van maken!

Connect met ons via connect@hillenraadpartners.nl