Big data: van hype naar must

Big data is de hype voorbij. Nadat de stofwolk is opgetrokken van alle big data congressen, artikelen en voorspellingen, zet de data-revolutie zich achter de schermen voort. Minder zichtbaar, maar razendsnel. Steeds meer ondernemingen slaan grote hoeveelheden data op, met als doel daar vroeg of laat iets mee te kunnen doen. De succesverhalen kennen we allemaal van bedrijven als Booking.com, Bol.com en Coolblue. Het zijn bedrijven die exponentieel groeien met een essentiële rol van data. Met hedendaagse data-analysetechnieken verrassen ze de klant met gepersonaliseerde just-in-time informatie.

Het verzamelen van data en vertalen naar waardevolle informatie wint ook in de tuinbouwsector terrein, maar staat nog relatief in de kinderschoenen. In de teelt worden meer en meer gegevens omgezet in informatie om beter te kunnen sturen. Ook de inzet van apps bij arbeidsregistratie als vorm van data-verzameling groeit. De analyse van verkoopdata staat bij velen hoog op de agenda.

De snelle ontwikkeling van data-verzameling en -verwerkingstechnieken bieden mogelijkheden die veel verder gaan dan verhogen van het rendement op teelt en arbeid. In de data-revolutie wordt het hoog tijd om ook als tuinbouw deze mogelijkheden te benutten. De klant gaat het verwachten en op termijn zelfs zien als ‘must’.

Data-verzameling en het verwerken van data tot informatie wordt de komende jaren van onderscheidend belang, óók in de tuinbouwsector. Klant en consument raken steeds meer gewend aan het toegankelijk zijn van informatie en gaan op dit gebied steeds meer verwachten. Aan ondernemers de noodzaak om door te schakelen op de volgende fronten:

Must 1: Optimalisatie van bedrijfsprocessen

Big data maakt een steeds diepgaandere analyse en benchmark van bedrijfsprocessen mogelijk. Tuinbouw Nederland is van oudsher sterk in procesmonitoring en bedrijfsvergelijking, maar met gebruik van sensoring, machine learning en deep learning krijgt dit een geheel nieuwe dimensie.

Must 2: Demand-forcasting

Nieuw is het gebruik van big-data om de productvraag te voorspellen. Optimale afstemming van vraag en aanbod kan zo leiden tot minder ‘waste’, betere prijsvorming en hogere bedrijfsresultaten. De kunstmatige intelligentie die we veel terugzien in bijvoorbeeld de ontwikkeling van zelfsturende auto’s, spraak- en woordherkenning op telefoon en filmsuggesties in Netflix is ook voor de agri-business waardevol en steeds toegankelijker.

Must 3: Data-adding

Het toevoegen van data aan het product om meerwaarde te creëren. Dit maakt het product onderscheidend en kan de consument inzicht bieden in productiewijze en gebruikstoepassing. Data-adding kan ook ingezet worden om de steeds belangrijker wordende online ‘vindbaarheid’ te vergroten. Dit door het toevoegen van de juiste zogenaamde ‘product-feeds’.

Must 4: Data als product

Een toepassing die voor individuele ondernemers in de productietuinbouw mogelijk verder in de toekomst ligt, is de inzet van data als product. Naarmate de informatiewaarde van data toeneemt, zal ook de vraag naar data en daarmee de commerciële waarde toenemen.

Op het gebied van big data groeien de kansen voor onze sector. Kansen die op termijn door klanten zullen worden gezien als ‘must’. Verbinding maken met de mogelijkheden die big data uw onderneming biedt? connect@hillenraadpartners.nl