Hoe houd je een tuinbouwgebied vitaal?

Hoe houden we de gronden in het gebied De Baan/Sotaweg nu en in de toekomst beschikbaar voor tuinbouw en tuinbouw-gerelateerde activiteiten? Hillenraad Partners kreeg deze onderzoeksvraag van het samenwerkingsverband Platform Tuinbouw Veenstreek, provincie Zuid-Holland, gemeente Kaag & Braassem, Greenport Aalsmeer en Rabobank. De aanbevelingen uit het onderzoek dragen al op korte termijn bij om de (glas)tuinbouw in Roelofarendsveen stevig in het zadel te houden.

De Baan/Sotaweg in Roelofarendsveen is gelegen nabij de A4, in de buurt van Schiphol en Royal FloraHolland en is van oudsher een gebied met een grote diversiteit aan sierteeltproducten.

Resultaten onderzoek Hillenraad Partners

Om antwoord te kunnen geven op de vraag van het Platform Tuinbouw Veenstreek deed Hillenraad Partners een gebiedsverkenning en ging daarbij onder andere in gesprek met alle (glas)tuinbouwondernemers en NAK Tuinbouw. Centrale focus in het onderzoek was het economisch perspectief voor de ondernemers in het gebied in de context van de toekomstige ontwikkelingen. De verkenning geeft scherp inzicht in de ontwikkeling en vitaliteit van het gebied met betrekking tot onderwerpen als bedrijfsopvolging, innovatiekracht, investeringsambities en economisch rendement.

Het onderzoek door Hillenraad Partners schetst een beeld van gemiddeld oudere opstanden, maar een prima vitaliteit en ondernemers die bereid zijn samen te werken. Er wordt een breed scala aan producten geteeld, waarbij gespecialiseerd vakmanschap één van de opvallende kenmerken is. De ondernemers hebben veel vertrouwen in de toekomst, waarbij bijna de helft van de ondervraagden plannen heeft om komende jaren uit te breiden of te moderniseren. Om ook op termijn als ondernemers én als gebied in totaal, vitaal te kunnen blijven, zullen de nodige plannen óók in actie moeten kunnen worden omgezet.

Leren van andere initiatieven

Wat werkt wel en wat werkt niet bij het ontwikkelen van gebieden? Welke mogelijkheden biedt het oprichten van een grondbank en welke maatregelen zijn waardevol bij het revitaliseren van een gebied? Een inventarisatie van de succesfactoren bij glastuinbouwgebieden is door Hillenraad Partners uitgevoerd om antwoord te kunnen geven op deze vragen.

Stevig in het zadel blijven

In een bijeenkomst zijn de uitkomsten aan de ondernemers gepresenteerd. In kleinere groepen is, aan de hand van een aantal thema’s, gediscussieerd over de te zetten stappen voor de versnelling van deze vitalisering. In het onderzoek is gebruik gemaakt van een verfrissende methodiek door samenwerking met meerdere partijen en ondernemers persoonlijk te benaderen. Dit versterkt de ondernemersgeest en biedt kansen van hieruit vervolgstappen te maken. De uitkomsten van deze discussies zijn, samen met de resultaten van het onderzoek en het onderzoek naar vergelijkbare initiatieven, vertaald naar concrete aanbevelingen en activiteiten die door het Platform Tuinbouw Veenstreek in 2017 oppakt gaan worden in samenwerking met de provincie, gemeente, Greenport Aalsmeer en Rabobank. Deze maatregelen gaan er op korte termijn aan bijdragen de (glas)tuinbouw in Roelofarendsveen stevig in het zadel te houden.